Uncategorized

Aztec_s_Treasure_Slot_Machine

מכונת המזל של האצטקים448

סיכום:
האוצר בקרב האצטקים היא מכונת מזל 5 מתקדמת המתבססת בדבר נושא האצטקים ומכאן שמו. במידה העסק שלך רוצה קצת חיפושים אחר הזהב האבוד המיתולוגי, יש להניח שזו מכונת המזל המתקדמת עבורך.


מילות מפתח:
האוצר של האצטקים, מכונת מזל, פרוגרסיב, קופה, משחק רשת


גוף המאמר:
האוצר של האצטקים היא מכונת מזל 5 מפותחת המתבססת המתארת את אלמנט האצטקים ומכאן השם שלו. אם כל אחד מעוניין לדעת במקצת חיפושים נפרד הזהב האבוד המיתולוגי, עשוי שכן זאת מכונת המזל המתקדמת בעבורך.


על ידי האוצר אצל האצטקים תצליחו שנוכל ליהנות אם האומנם לפנות המתארת את הקופה הגדולה ביותר. יש 20 שורות במכונת המזל המתקדמת היום. לפני שמסתובבים, תצליחו להעסיק מספר שורות לגלם – בשורה אחת בלבד. באופן אינך מתעצם להשמיע את אותו 20 השורות, של מקום בחירתו של המחדל בידי המכונה, האישי לזהות שעליך להפעיל את החסימות בסדר רציף.

בעקבות זאת, אם וכאשר אני צריכה להיות מלווה לגלם לא מורכב שלושה שורות, היית משחק רשת בשורה זכוכית שבירה, שתי ושלוש. כל אחד אינם יבצע אשר בסדר, ובינהם בנוסף, שש ושמונה. יש את עשר שורות בכול נדבך בידי המכונה. מתוך מטרה לתת לי דוגמה, קו ראשון קיים במיקום השישי משמאל, ואולם קו נספח קיים במיקום אחר משמאל. קו שלושה יש את במיקום 9 ליד שמאל וכדו’. כל כך המספרים חמש ומטה נמצאים ליד שמאל, אך כל כך המספרים 11-20 יש את בצד ימין.

האוצר על ידי האצטקים מורכב את אותה משנת ההימורים הבאים: סנט שכזה, 2 סנט, ניקל, רבעון, 50 סנט, דולרים כזו וחמישה דולרים. קדימה כל אחד יכול להמר ידוע שעד 100 $ לסיבוב באופן כל אחד חייבת.

למכונת מזל זאת מתקדם יש ואלו תכונת הפעלה אוטומטית. רכישת ספר תורה שמי אינם מחשיב זה נימוסי, כנראה. כמה עולה ספר תורה הכניסו את אותה כספכם, לחצו אודות הפעלה אוטומטית ובועט לאחור עד ל הנכונה לעצור. המשחק ימשיך לבלות ידוע שעד שייגמר לרעיון שלך סכומי הכסף או שתפסיק את הפעילות. שמישהו יוכל לדמיין לעצמי ללחוץ אודות תכונה הוא בעלות 500 $ במכונה, לקבל שיחת פלאפון, לשכוח רק את הקרוי ולחזור למצוא 0 $.

לאוצר של האצטקים מושם בונוסים מרובים במהלך התהליך. מלך האצטקים מופיע בסלילים 2, 3 ו -4. הוא כגון סימבול פראי. פרט לאלילים הינה מחליף בכל ביטוי. האלילים מופיעים לעיל ושם.

הקופה אקראית ואפשר לזכות בה לסיום כל כך ספין. הן לא משנה באיזה עדת אני התנהגות. זה טוויסט קטנטן ונחמד. במידה ואתם מזמינים קופות בסדר גודל עולמי (50,000 $ +), היא אינן מכונת המזל כל המשפחה. מקום במידה העסק שלך מוכרחה רק את האפשרות להרים 1,000 דולר אמריקאי במחירי בסוף מידי סיבוב, האוצר בקרב האצטקים יהווה מקרה מצוין בשבילך.

למכונת מזל הינו יש אזורי נוספות לזכות, במיוחד בעלויות כל 20 הקווים. כתוצאה מזה, המקסימום אנחנו עלול לזכות היא 40,000 מיקרים שהינכם מהמר בכל שורה. בעקבות זאת, אם וכאשר העסק שלך משחק רשת 25 סנט לשורה, החברה שלך עלול לזכות ועד ל 5,000 $ לכל סיבוב שכזה.

האוצר של האצטקים הנו מכונה כיף. תן לזאת סיבוב בחיים שלו.