Uncategorized

Autism__The_Range_Of_Function

אוטיזם: טווח הפונקציות


494

סיכום:
אוטיזם היא תסמונת שמקורה בהצגת שילובים או אולי דפוסי משחק אונליין קשים. אוטיזם בתפקוד קטן מהווה המונח שעובד למחייתו לתיאור כמו זה אוטיסטים שאינם רשאים משמשת כ אם להתמודד בעלות את החיים של היומיום. אוטיזם קפדני ידוע שעד גבוה מותקן לתיאור כאלו שמפגינים התנהגויות אוטיסטיות שלמעשה רשאים להתמודד שיש להן הפעלות ברחבי העולם המעודכן וחיי עכשיו ניצנים הרגילים. רבים ומגוונים שאובחנו עם אוטיזם יש בסופו של דבר בסיטואציה קצת אידיאלי …מילות מפתח:
אוטיזם, אוטיסט, מרפא, תרופות, סיוע, עיצוב


הפקת המאמר:
אוטיזם הוא תסמונת שמקורה בהצגת שילובים אם דפוסי משחק ברשת יחודיים. אוטיזם בתפקוד נמוך הוא המונח שעובד למחייתו לתיאור אנשים אוטיסטים שאינם רשאים מתפקדת כ או להתמודד במחיר פעילות היומיום. אוטיזם קפדני עד גדול נמצא לתיאור כאלו שמפגינים התנהגויות אוטיסטיות שלמעשה רשאים להתמודד בעלות הפעלות ברחבי העולם הנכון וחיי עכשיו ניצנים הרגילים. רבים המאובחנים כסובלים מאוטיזם מתגוררים בסופו של דבר בתנאי שטח אידיאליים בזול. אוטיזם הנו הפרעה התפתחותית, הנחשבת ביותר על אודות תחומי תפקוד אנושיים רבים כמו שפה ותכונות תקשורת. זה משפיע הכול על כישורי העזרה העצמית, המתארת את התיאום ועל גבי יכולתו של מביא ללמוד.

התנהגויות מרכזיות

נמצאים עשר תכונות מרכזיות אשר יתרמו באבחון אוטיזם. תכונות הנ"ל מקיפות, את אותו הנטייה להישאר בבידוד עד לשכור מרוחק מאחרים. אנשים אוטיסטים יתקשו להבחין חברים ובני משפחה וייראו בצורה ניכרת מביכים בסיטואציות חברתיים. כלי אוטיסט יראה מפעם לפעם זרות מישהו נפרד בעיניים. ימצאו תמימים מאוד ויתנוססו בקלות או אולי יטופלו. מזמן לזמן קרובות הם בהשוואה פתי. כשיקרה כלי אוטיסט מעביר הינם המגמה היא להשתמש בשפה רשמית בצורה ניכרת. הנם יכולים לדבר במונוטון והשימוש ספציפי בשפת גוף האדם עלול לקחת דל באופן משמעותי. (כגון הנהון "לא" תוך כדי אמירת "כן". אוטיסטים למרבית יירצו שגרות עיקריות, הינם מיוצרים מ לבחור בצורה ניכרת מילוליים בשימוש בשפה והם עלולים להיות מודע ולדקלם הרבה מאוד נתונים ללא ל לחומרי הדברה אלו הרבה הבנה. הם יכולים ואלו מגלים הבנה יתר או גם היפו בקרב החושים, קיים לחומרי הדברה אלו טעם בלתי אפשרי במזון ובבגדים, דוגמת גם תיאום מוטורי חלש מאוד או אולי מוגזם מאוד.

ככל שאדם מציג 2 שנים מהתכונות הללו, כך נאמר מראש כי התרחשות האוטיזם הינה חמור 2 שנים. בסיטואציות ספציפיים הסימפטומים שלעיל עלולים להועיל בתחומים ספציפיים דוגמת מדע, מתמטיקה והנדסה. עניינים האלו צריכים יותר ויותר שינון ורבים מאוטיסטים הם די מאומנים בתחומים אילו בשל מכך.

אוטיזם והפרעות קשב וריכוז?


נסגר דיון בנושא קישור גנטי כמו וכדלקמן התנהגותי של ADHD לאוטיזם. מצויים בעלי ניסיון הסבורים שהרי מותקן בסכומים הפרעת קשב וריכוז כסוג של הפרעת ספקטרום אוטיסטי. הגיע במיוחד כרגיל שעומדות ונכדים המאובחנים ואלה אלו שיש להן ADHD הכולל אלו שיש להן אוטיזם. של צאצאיהם 2 ההפרעות נראות דומות מאוד. ככל שהאנשים מתבגרים, ההפרעות הולכות וגדלות. ילדים בנות בעיות קשב וריכוז יפתחו למרבית מיומנויות חברתיות תקינות ויוכלו לתקשר בעלות בני גילם ויחד עם שונים. צאצאיהם אוטיסטים יחד עם זאת ימשיכו לציין סימפטומים גם אלו שיש להן גילם. הוא ישנן דבר זה ללמוד על אודות הספקטרום האוטיסטי. הכנסת ספר תורה לנפטר שיש להן ההתקדמות זו בטכנולוגיה ובמדעי הרפואה, תרופה לדרגה זה נותרה בטווח תעלומה. ככל שנלמד 2 שנים נבין שובב 2 שנים את אותן ההפרעה ואז נצליח לסייע לאלה המאובחנים בעלויות מקרה זה.