Uncategorized

Automatically_Check_Your_Spelling_In_Oe

וודא במידה לא ידני את אותן האיות שלך בשנת Oe


336

סיכום:
גברת מחשבים מאובטחת,

ערב שהמחשב שלי הלך למקום קניית, כשלחצתי הכול על כפתור השליחה בדוא"ל בידי Outlook Express הינה נעשה מעתיק את מקום מגוריו אם אוטומטי את אותם האיות שהיה לכם באופן ניכר עזרה.

ספר תורה קטן זה אינם והייתי רוצה לראות האומנם תזונה להחזיר זו למשל שהיה. קיים לכולם את Windows XP.

תודה מתחילה, שריל.

שריל מאובטחת,

אשמח לומר למוצר שלך על שום מה לגרום ל- Outlook Express של העסק שלכם לאשר חזור רק את האיות אם אוטומאטי. מקובל עקוב נפרד ההוראות הבאות:

1. כניסה …


מילות מפתח:

דוא"ל, איות, Outlook Express


חברת המאמר:
גברת מחשבים טובה,

לפני שהמחשב שלי הלך למקום מכירת, כשלחצתי על אודות כפתור השליחה בדוא"ל על ידי Outlook Express הוא נעשה עובר להתגורר באופן אוטומטי את אותו האיות שהיה לנו בצורה ניכרת סיוע.

עתה הגיע הן לא והייתי רוצה לדעת אם התינוק תזונה לקבל בחזרה יחד עם זאת כגון שהיה. יש לכם את אותו Windows XP.

תודה מבעוד ועד, שריל.

שריל איכותית,

אשמח לספרא למוצר שלך לאיזו תכלית ולספק ל- Outlook Express של החברה שלכם לאשר שוב ושוב רק את האיות והיה אם אוטומאטי. שכיח עקוב אחר ההוראות הבאות:

1. כניסה את אותם Outlook Express ולחץ המתארת את "כלים" ואז על אודות "אפשרויות …" בשורת התפריטים.

2. בחלון "אפשרויות" למשקוף אודות הלשונית "איות" בחלקו העליון.

3. בטקסט איות, טרדה על מנת להתיז סימן ביקורת מחשב אישי אופציה שאומרת, "בדוק כל הזמן איות שעות הערב שליחה".

4. טרדה על הלחצן בחלק התחתון של החלון שאומר "אישור" על מנת לשמור את אותם השינויים של העבודה.

לאלו מכם בני המשפחה בשנת Microsoft Outlook, השלבים זהים.

באופן החברה שלך נעזר בין השנים Mozilla Thunderbird עבור הדואר האלקטרוני של החברה, בצע רק את הצעדים הבאים:

1. פתח את אותן Thunderbird ולחץ על אודות "כלים" ואז המתארת את "אפשרויות …" בשורת התפריטים.

2. בחלון שיטות למשקוף על שהוא סמל "קומפוזיציה" בשורה העליונה.

3. מותקן 3 הכנסת ספר תורה מחיר , למשקוף המתארת את הכרטיסייה "איות".

4. לחץ ע"מ לרשום סימן ביקורת בוהה מול "בדוק איות לפני שליחה".

5. מתח המתארת את כפתור "אישור" בתחתית החלון ע"מ לשמור את אותן השינויים שלכם.


מיקרוסופט היא לא מכילה תוכנית לבדיקת איות בין השנים Outlook Express. בענף היא הנם השתמשו באיות הכלול במיקרוסופט
מִלָה. אם אין שום למוצר שלך Word מושם במחשב של העסק, זמינה תוכנית חינמית לפתרון הדבר הבעייתי הוא. זה הזמן נקרא Outlook Express Spell Checker.

שונים מהקישורים לתוכנית הינה הוסרו מרשת האינטרנט, אילו הפכתי את אותה לזמינה מאתר שלי בכתובת:

http://asktcl.com/free/freeOEspell.htm

רגיל התקן את אותם התוכנית אחרי שתוריד אותה ותוכל לשים בבדיקת איות בתוכנית Outlook Express של החברה שלכם.

אליזבת