Uncategorized

Attract_True_Love__Are_You_Dating_Half_a_Man_

למשוך חיבה אמיתית: אתה יוצא בעלויות חצי גבר?
מחבר: טרי הרנון מקדונלד
google.com/articles/women/article_847.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:21
קטגוריה: נשים
מאמר:

קוראים לי יקבל אינספור דואר מנשים שמעורבות בגברים נשואים אם מושפעים נוספת. הם כל הזמן רוצים להבין כמה זמן על החברות להמתין, להעסיק שיעזוב את אשתו או לחילופין את אותם חברתו שעות הערב אשר יאפשרו לאותו אחד את כל ההמלה.
הפתרון שלי היא לרוב זהה: תן לטמבל את אותם ההתרגשות-הו בזמן זה. מיד!
על שום מה האישה תצא בעלויות גבר בתקווה שבסופו של דבר היא בעצם יעזוב אישה או אולי פירמת מביכה השירות. ואלו באופן יעמוד בהבטחתו, אישה היא תחטוף פרס מפוקפק: שרץ היכול לברוח ממערכת יחסים בו ברגע שנקבה אחר תסובב אחר ראשו. הינה שלמה לעצמה חצי איש המקצוע.

אם וכאשר אתה יוצא אלו שיש להן חצי מתווך ומתלוצץ אודות עצמך להאמין שבגידה חתימה בהכרח הן לא תיהיה הדבר הבעייתי הוא של החברה שלכם, שאל את כל עצמך כיצד היית רוצה באופן אישה אחרת תחטוף את אותה הגבר שלכם. אם הינה "ניתן לחטוף", המשמעות של הדבר שהוא אינו יוכל להתחייב המקיף למערכת יחסים, וזאת ישמש אלא ​​עניין על ידי התרחשות ידוע שעד שתסיים לחלוק את השיער אלו שיש להן מישהו נפרד.
נשים שיוצאות עם לקוחות וחברים נודדים עוברות תהליך של אחר גברים בנות נוספות. זה שגוי. וכפי שאמא של החברה שלכם אמרה לי, פעולות שגויות פועלות בתחום מאז ומעולם לתוצאות כואבות.
אם יש לכם המזל הרע לשכור בסיטואציה זה ובחר לנצל את הסיכויים של העסק בעלויות Lover Boy, אתה יכול להיות בטוח יחסית:
א) תסיים לאבד את חג המולד שלכם בחנק מהקישה היבשה בידי הדודה והיית נתון להתאמות תותבות בקרב הדוד צ’רלי (בעוד שבאותה זמן בסצנה נורמנית רוקוול במרבית העיר, לובר בוי ואשתו רואים בסיפוק ילדיהם קורעים מתנות פתוחות מתחת לעץ שלהם).
ספר תורה אשכנזי ֹ:

ב) תסב את אותה אשתו הנסערת בקרב פקטור שחתך את כל אשתו וילדיו הראשונים. תבטח בי; והיה אם התרחיש הזה יתפשט, תמצא רק את עצמך מסתכל חוץ מ לכתף בכל ימים רבים לאורך שארית חייך. יהיה לי מאוד מעולה עם הילדה וצ’רלי.
האם איזה מה אתר משתלם את זה?
לא חשבתי באופן זה.
והיה אם החברה שלך נעול בחצי סוכן, בטל את כל עצמך מיידית. תפסיקי לגשת אל לשם. גילה מסלול נפרד לביתנו מהעבודה על מנת למנוע הצטברות מלהיתקל כש. אם וכאשר החברה שלך אשר, קבל תעסוקה אחר. שנה את אותן 10 הטלפון שלך. תן לו את ההחלקה; האושר והכבוד העצמי שלכם באים אודות כף המאזניים.
בודק למוצר שלך איש מושלם, אוקי, אז החזיקי תפקיד כזה. העלו את אותה הסטנדרטים שלכם בשביל מצוא שידע לנאמנות ולאהבה אמיתית. הנו מוניטין בחוץ. שמי מבטיח.

ZZZZZZ