Uncategorized

arizona-college-23

יש גלילי גדול בקרב הזדמנויות חינוכיות במדינת אריזונה, כדי להעניק תשובות על כל שאיפה. מכללת מזרח אריזונה היא אחת ממכללות קהילתיות משתנות וממוקמת במחוז גרהאם. הקמפוס ספר תורה מחיר ‘ר ואותו אחד המכללה הקודמת מסוגה בארץ. היא בעצם נפתחה בשנת 1888 בידי כנסיית ישוע המשיח בידי קדושים אחרונים, אילו מדינתנו מפעילה בבטנך בימים אלה 1933 שלא קיימת לה האף קשר דתי היום. המכללה מחולקת לתשעה אינטרסים אקדמיים. הם ארגונים, אמנות תקשורתית, אמנויות, חוזק וחינוך גופני, חינוך לטכנולוגיה תעשייתית, למוד ליברליים, מתמטיקה, מדע ומדעי הבריאות והחברה.


מכללה קהילתית מכובדת שונה מכילה שלוש קמפוסים עיקריים. מכללת אריזונה העיקרית פועלת מ- Signal Peak בקולידג ‘, Aravaipa שבוינקלמן ובקמפוס Superstition Mountain בצומת אפאצ’י. המכללה מציעה קורסים לתארים ותעודות תפקיד. גוף הסטודנטים מוזמן להשתתף בספורט וישנן חמש ארגונים. לגברים ולנשים מותקן קבוצות מאורגנות בכדורסל, קרוס קאנטרי, מסלול שדה ורודיאו. קיים וכדלקמן קבוצת יצור סופטבול וקבוצת בייסבול גברים.

יש הרבה מוסד לימודים המלמדות וגם מקצועות בודדים ואחת מהן מהווה מכללת הרוקחות באוניברסיטת אריזונה בטוסון. קמפוס המכללה נמצא באוניברסיטה ואותו אחד הוקם בשנת 1947. הסטודנטים מתחייבים בתוכנית דוקטורט לרוקחות לארבע 2. המכללה זכתה למוניטין מצוין והוצבה בענף הרביעי בסקר בתי הצבע לתארים לומדים באמריקה.

מכללת סאות’ווסטרן הנו חברת נוצרי, השוכן בפיניקס. המכללה מספיקה תארים מוסמכים אזוריים במשרדים נוצרים, מינהל עסקים, המצב התנהגותית, מסלול של תנ"ך, מסלול של לימודי חבורה, בניין ציבורי המוסיקה וחינוך למוזיקה. ניתן לראות והן תוכניות בחינוך היסודי ובחינוך העל-יסודי.


מכללת גלנדייל היא מכללה קהילתית אחרת ומכללה הוא באריזונה מפעילה תוכניות לחזות ראשון, הכשרה בתעשייה ותוכניות רישיון. הקמפוס ספר תורה מחיר . מהווה נפתח לקבלה בשנת 1965. 4 להצלחה בלימודים, גם קבוצת הכדורגל במכללות הצליחה.

מכללת Yavapai היא מכללה קהילתית במחוז Yavapai במחיר הקמפוס העיקרי שלה בפרסקוט ובקמפוסים מיוחדים בקלארקדייל, בעמק פרסקוט, בעמק צ’ינו ובסדונה. מכללה הינה באריזונה נותנת שש תכניות למראה משני באמנויות אם מדעים, עסקים, אמנויות בחינוך היסודי, אומנויות מעוצבות, לימודים כלליים ומדע יישומי. המכללה שרויה בחזית הספורט במחיר קבוצות מאורגנות גברים לבייסבול, כדורסל וכדורגל. לנשים ולנערות מתופעל קבוצות בכדורסל, קרוס קאנטרי וכדורעף.