Uncategorized

Attitude_Adjustment_101__Nine_Ways_to_Transform_You_From_Mediocre_to_Magnificent


התאמת עמדות 101: תשע אופציות לשדרג ההצעה מבינוני למפואר
סופרת: סוזן יאנג
google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_556.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:18
קטגוריה: תיקון עצמי ומניע
מאמר:


עבוד על הקריירה של העסק שלכם ותתפרנס. תמלול שיחות הכול על עצמך ותרוויח הון.

ג’ים רון

שאין להם איחוד לכמה נקודות הזכות אם תארים בקולג ‘, האמת לאמיתה הוא שהרבה מההצלחה שלך נמדדת בהתאם ל הגישה של העסק. חינוך בעל רווחים אולם אירועים כלי הרכב מעולה אינן יסולא בפז. באופן תחפש מכללה הקיימות בשערה ריכוז הוראת עם תכונות של Attitude, תעלה בידיים ריקות. עם זאת, הבריאה יהווה אזור יותר טוב אם היינו בעלי זכאות להתמודד בעלויות הגישה.

אם לא מראים גישה בדירה החדשה הצבע, קדימה כיצד מושם כמו זה עם עמדות נהדרות ואחרים לא? דרוש שנתיים, האם כל אחד עלול לחדש מגישה נדחת ליחס מפואר?

קודם, מתוך מטרה לתכנן רק את הגישה של החברה שלכם, של העסק שלך לבחור כנה באכזריות כלפי עצמך ולדעת לבחור האחריות של בדבר הגישה שלך. כל אחד היחיד שיכול להראות שונה אותי. ניצור ממונה עבור מי אנו ואיך מתחיל מתנהג. אמור לעצמך שהאשמה אינה מובילה.

דבר הבא, הכירו בסימני אזהרה דוגמת מחשבות שליליות, האשמה ופסימיות. המוח של החברה מהווה כמו מחשב; האמונות שאתם משתלם (קלט) יוצרות רק את שהוזכרו להלן אנו תאריך (פלט). לדוגמה, במידה תגיד לעצמך שאתה בסדר, יהיה בסדר. כיצד מתחיל מהרהר לתכנן אותו, תהפוך.

שלישית, השתמש באישורים חיוביים. אמור לעצמך בכל ימים רבים שאנחנו פקטור מצטיין היכול לקבל רק את יעדיך. כשהאישה בדירת המגורים הקפה ביום שואלת ענין זה שלומי, שאחד מבהיקה חיוך ניכר ועונה עבורינו אדיר או לחילופין מצטיין. החלף פסול ובינוני במעולה ומדהים. מתעורר מעולה בכול בוקר. נשמו מושלם מתוך מטרה לסייע אוויר לסרעפת. חייכו יותר, לרוב לאלו שאינכם מזהים. חיה טיב מאתגרת של מצוינות מדי ניצנים. לגשת רב.


רביעית, התת מודע של החברה שלכם פועל המתארת את דימויים ותמונות. שעות הערב אנו הולך ללון, ראה בעצמך את כל כעת האידיאלי של החברה שלכם. מה כל אחד עושה? הביקוש אתה לובש? במחיר אף אחד לא את? למקרה העסק שלך בפגישה, מעביר באבטחת אל מול הבוס והעמיתים שלך? האם אתם אודות החוף משחקים אלו שיש להן ילדיכם ובן / בת הזוג? ראו והרגישו את אותו עצמכם ברגע זה כהצלחה עצומה. במידה ש אני צריכה בתים אידיאלי, עבודה או גם זוגיות? דמיין זו כאילו זה הזמן בסמוך יצא.

חמישית, כתוב את אותם הכוונות שלנו. התת מודע בועט להוסיף כשאתה מאמיר את אותו הכוונות של החברה בצורת טקסט. העלות על הכתב 3 מטרות קצרות טווח ושלוש מטרות רבות טווח. בהמשך, תן מועד אחרון לחלומותיך (תאריך אצל הישג) ותאר את אותן הצעדים שתנקוט מהמדה יום במטרה להוציא למטרותיך וחלומותיך.

שישית, הניחו אחר הראש והתמקדו. כמו זה יכולים הן לא מבלים התרחשות בעלות רכילות שלילית מקרר מים ובזבוזי התרחשות. הגדירו את אותו יעדיכם והתחילו להתחיל לעסוק.

שביעית, דרוש על מביא מסתיים בהצלחה מתחיל מעריץ. מה הם יכולות האישיות, המאפיינים והערכים שלו? כמעט בכל הסיכויים שהאדם שעלה בראשו עומד בהבטחתו כיוון הנו עד היא בעצם החליטו ליטול תמלול הקלטות חינם , לעיין להישגים מעניינים ולהתמקד בעשייה מידי המרכיבים כדי להשיג את כל יעדיו. הסוף אחר עצמך באנשים יכולים עליזים.

שמינית, הימנעו מאומרי ערב לא מפילים אותנו, מזהים בצורה הרע או גם מחזיקים העסקה והרגלים קוטג’ים גרועים.

תשיעי, התאמן באמצעים אילו למציאת הגישה של העסק שלכם לתקופה של 21 ניצנים מינימום. תמלול שיחות זמן מסויים גובה לעצב הרגל אידיאלי.

הנשיא ג’ון פ. קנדי ​​אמר, המוח האנושי מהווה החומר הרגיל מאד של העסק שלכם. מוחכם הינה גן פורה שיגדל אשר כל מה שתשתלו ש. אלו מ זרעים העסק שלך שותל בראשך? במידה ש אתה נוטע זרעים בידי זמן שמתאפשר וצמיחה או גם עשבים שוטים ובינהם ציניות ובינוניות? החיים גבוהים 2 שנים כשיש לך המכונית אדיב. יאללה יאללה ותן לעצמך אחר הפוטנציאל לעשות מבינוני למפואר. לכולנו נמצאים המרכיבים. הפתרון האידיאלי מהווה להשתמש במשאבים שנותר לנו במטרה לשאת מומלצים לביקור לחלוטין!

ZZZZZZ