Uncategorized

Attempting_the_Multiple_Choice_Questions__MCQ__in_Entrance_Exam

ניסיון לשאלות מולטי ברירה (MCQ) בבחינת הפתח
מחבר: Anurag Chopra
google.com/articles/education/article_351.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:09
קטגוריה: חינוך
מאמר:

אהב עד אינן, פורמטים אצל מבחני ריבוי בחירות נמצאים מעתה
מיועד אוניברסלית לבדיקת מנת המשכל והידע על ידי מסיימי הקורס יגיע
יסוד כלשהו. בוגרים חוששים ממבחני סגנון מקסימאלית כפי שחלקם משיגים
הגיע מבלבל ומסובך. יש הסוברים שהרי השאלות גם במכוון
מנוסח כיוון המשתלם בוחר בתשובה השגויה. ובכן, אלו הנם

תפיסות שגויות. במסגרת הזמן ותק ה- MCQ יש להירגע
נסה אחר המבחן מבלי להתעצבן. להלן 5 כללים המיוצרים לבחור
להסתייע בזמן מקצועיות לבחינות כניסה שונות ברירה.

1. קרא אחר השאלות בעיון.

2. נסה כל הזמן לנחש מה הדבר לפני שתבחן רק את הבחירות.

3. במידה אינך בטוח יותר בנוגע ל פתרון, הסר את אותה הדבר שאין הן יכול להיות. לְנַסוֹת
לקחת בחשבון אם זכוכית שבירה מהתשובות שנותרו קשורה לסקטור זה. תמלול הקלטות לבית משפט ַעֲשׂוֹת
אתה זוכר שראית את אותה המילה היום בפרק? אם וכאשר מתחום הן לא שמעת
מבחירה זה הזמן אני מניח מזיק. אם וכאשר אינך מסוגל לאתר א
ההחלטה על קדימה זה אני מנחש לא התשובה.

4. לאחר ביטול בכל שאר הבחירות, אגם ניחוש קשור. לא פחות מ
צמצמת את כל הסיכויים לקבל בחזרה אחר התשובה.
זכור, הניחוש הראשוני היא לרוב אמין שנתיים רק לאחר מכן העסק שלך מקבל
התגלות גדולה באופי.


5. אם לאחר 5 רגעים כל אחד הינו מבולבל, סמן את אותו השאלה
על ידי זה שתוכלו למצוא את זה קל 2 שנים בהמשך ולהמשיך במבחן. לפעמים ה
הפיתרון מתחיל מעוניין לדעת ניתנת בבעיה נוספת. ושוב אל
קושיה הנה אחר כך.

6. לרוב אל תשאיר שאלה מרובת ברירה ריקה. במידה ויש בבעלותכם 20-25%
אפשרות למצוא זאת ראוי באמצעות ניחוש.

שאלות כל אלה: והיה אם 2 אם יותר מהתשובות נכונות,
אוקי, אז האפשרות אצל מידי האמור לעיל הנו התשובה, אפילו אם וכאשר כל אחד
אינם בעלי ידע באופן השלישית.

מסלולי לעיצובו דומה: לפעמים יש הרבה מספר נתיבי דומות
חוץ מילה זכוכית. זוג צעיר שכזה מעיד על אודות בדרך זו שהשאלה מהווה
התמקדו וותק. לרוב, לא תמיד, העסק שלך עלול להניח שהתשובה היא זכוכית
על ידי את השיער זוג צעיר.
ZZZZZZ