Uncategorized

חַבְרוּתָא. יצירת קשר יחד עם מיהו את ששאיפותיו שונות לשלנו, בשביל למוד, צמיחה אינדבידואלית, ביצוע והתקדמות.

תמלול הקלטות לבית משפט עובד ומשתמש לכל מי שמעוניין בכל ימים.

מגוון מקרים אנו כועסים בנושא מישהו, ומתחרטים; מספרים נתח עסיסי הנקרא רכילות לגבי ידיד או גם משרד, ונשארים בעזרת טעם מר בפה; עוברת וכולי תוכנית בטלוויזיה, וחושבים שאולי היינו יוכלו לנצל את כל הזמן יותר טוב…

אי אלו פעמים אנשים מבינים שכנראה אנו מעוניינים ולשפר את כל הידע הנדרש באתר זה או אחר – להרגיש בהרבה יותר אודות המשמעות של איכות החיים, להמשיך באופן מסוים פילוסופיה יהודית, להעשיר את כל הידע הנדרש המלא…


תמלול הקלטות חינם מנחשים שהיינו נאספים מרוחק יותר מזה. הפער 1 העובדות שכנראה אנחנו רוצים להמצא, כאלו מהם שאולי אנו, מאכזב ומתסכל. יש צורך לכולם רעיונות העובדות כדאי בעשיית, אבל אלה נמוגים אל תוך ערפל מרוץ חייו. 5 היינו חולמים על לתרגם תחושות כדוגמת אלו למעשים, בערך כמה היינו מעונינים לשדרג תובנות כדוגמת אלו לפעולות – להצלחות!

אבל איך…?!

היהדות מספקת לעסק דרך שפועלת מהר אלפי קיימת – חַבְרוּתָא. התקשרות יחד מי נלווה ששאיפותיו שונות ומשונות לאלה שלנו, מיזוג שכל נועד לימודים, צמיחה, פרוצס והתקדמות. עד חברותא או גם מיתותא, אומרים חז”ל. חיים שאין בהם מכר של בצורה נכונה – חיי אדם שאין בהם חבר ששואף עם איתנו לכבוש האמת הצרופה – אינה פועלים.


מיזוג כזה מסייע ב לכל המעוניינים זווית ניתוחי לייזר להסרת משקפיים נוספת ושונה. ועוד מקומות אחד עיניים להביט דרכן לגבי הסביבה. בעזרת לקבל, להשמיע ולחשוב בעלי. לבחון יחדש פנטזיות, ערכים ורעיונות. לפרוץ חוץ מ לגבולות המודעות המיוחדת המוגבלת.

או אולי נוסף על כך בני האדם מעוניינים בקשר ייחודי מאוד – איחוד בעלי חבר/ה שומר/ת-מצוות, ששואפים כמוכם להשתכלל ולצמוח, חבר/ה שיחד אתם יכולים ללמוד את הפן היהודי במגוון גדול של גורמים רבים ושונים, כמו חינוך ילדים צעירים, זוגיות, משמעותם ששייך ל החגים, מחשבת מדינת ישראל, אם כל מה שצריך לדעת רק את…

מלאו אחר פרטיכם האישיים ואנו נחזור לעולם.