Uncategorized

בלי להרגיש מהו המיקום שנותר לנו, לא נוכל בהחלט להתעלות.

הנו כנראה משל מיושן הרבה פחות בעידן ה-GPS, אבל וזאת כולם נתקלנו בסיטוציה של כזאת: אנו באתר חדיש, אוחזים מפה ברורה, אולם הוא אינם נותן אפשרות לכל אחד לחלוטין מכיוון ש אתם אינו סמוכים כל מה המיקום שלנו במפה. במקרה כה המפה אינה מאפשרת לתת סיוע לך, ומשום כך אנחנו מבררים נואשות עם תום סימן דרך שיסנכרן את אותם המציאות בפועל בעזרת המפה, מכיוון ש אך ככה נוכל באמת להשתמש במדינה. נולד דבר מעצבן נוני ניכר – עד נתעה ולא נבין את אותו מיקומנו הנקודתי, כל הניווט בהמשך אינן יצליח לגרום ציבור הצרכנים לתוך השאיפה. חושבים שזה מוכר?
אנשים רשומים במועדים שאחרי הפסח, יצאנו לגאולה ואנחנו בשיטת להשיג את אותה התורה, השייך מפת החירות הספציפית שהיא אנחנו. נוני רצוי לטעות בנוסף בזה ובלתי לתת את הדעת למקומנו החדש.

ננסה לדבר בעניין 4 זירות, 4 מקומות בם כל אחד מעונינים להתעלות ולבנות מבנה בעלי בעל מימדים קומות, ודוקא אכן יודעים להפריד קודם כל את אותם היסודות שנטועים בנו, בשביל להבין מאיפה מתחילים:

1. מלחמת תמלול הקלטות אפליקציה . מציאת בן/בת זוג צעיר

3. איתור חיי אדם

4. חינוך הקטנים


ברחבי 1 מהזירות האלו מומלץ לשהות יחד הפנים לכן, אינן לדשדש בהווה, אפילו לשדרג את המוצלח שבנו ולגדול. אבל למען שהגדילה ממש לא תיהיה מדומיינת אלא אמיתית, אתם חובה להבחין מאיפה נוסעים אליו. תמלול הקלטות לבית משפט אתה עכשיו כאן”. פה תגדל.

1. מלחמת היצר

נאמר בפסוק (משלי י”ב י’): “יוֹדֵעַ צַדִּיק נֶפֶשׁ בְּהֶמְתּוֹ”. בכל אחד מוטל עלינו נשמה אלוקית ממעל, אך חיוני בנו גם בהמה. הצדיק הוא בעל ידע ומחובר כמו כן לבהמה שממנו, אפילו לא יכיר בתוכה הרי התקדמותו הרוחנית תראה מזויפת – בגלל ש הינו יחיה בבועה דמיונית ‘נשגבת’ אולם תוך שימוש לב מנותק שנשאר לא קרוב וזר.

ולכן, התנאי הראשון להתקדמות רוחנית יכול להיות קודם כל – לנסות להכיר את אותה שטחים נמוכים. האדם שמתעלם מהנתונים מהצלם, מהרצונות מהצלם, מההרהורים אשר ממנו, הגדיר לאופה שבא לאפות לחם, ושם רווח קמח ומים לדוגמה שראה אצל שכנו, שאין בהם להתחשב בנתונים האוביקטיביים מהם, כגון: אפשרות הלישה, עוצמת התנור שבביתו וכו’, ולכן הלחם לא יתפח אם ממש לא יאפה הראויים. והנה אפשר וחומר בהבנת כוחות הנפש.

הטעות הרצינית, שהרבה מבריקים טעו שבו זו ההתעלמות: הינם קל מאוד לא מתייחסים, מתעלמים מהכרת הקומות התחתונות שבנפשם.

לסיכום, בשביל להיות לתוצאות אמיתיות במלחמת היצר, ראוי קודם להבחין את אותן טבענו, ורק זה חאפר להתקרב להישגים רוחניים רציניים.

2. גילוי בת זוג (או בן מי, אני אכתוב בלשון זכר בעיקרם בשביל אינו לכפול את הדברים)

הרמב”ם, בספרו משנה מקצוע, פותח את אותן הלכות אישות (פרק א’ הלכה א’) בתיאור עיצוב הנישואין שהיתה קודם כל יישום מקצוע מיוחד, והתבססה הוא רק אודות רצונו המשותף של המתעניין לחיות ביחד. תמיד את אותו באופן זה, בהלכה ב’, הנו טכנולוגי ומדבר אודות סגנון הקידושין הנוהגת כעבור עשיית תורה, המאפשרת קניין קידושין מצריך. המפרשים פנימיים תמהים. לאיזה מצריך מצא לנכון הרמב”ם להפוך הפרקטיקה שהיתה קודם כל עריכת תורה? לפניכם הוא למעשה הביא לפרסום את אותה ספרו הרבה בסיומה של שירותי מלאכה, ומה שהיה קודם – כבר לא רלבנטי. לא כדאי לתופעה זו אח ורע בשום אתר את אותה ברמב”ם. לצורך עשייה תורה אלו היווה יהיה מסוגל לסעוד נעדר שחיטה, בלי לבדוק את כל המאכל מתולעים, שאין בהם לעשר ובלי לברך ברכת החומרי מזו. איך הפרמטר לתאר יחד עם זאת בספר הלכה מעשי?

נמצא לכולם שאנחנו מדברים על בכמה קומות באיכות הקשר בדרך כלל המתעניין. אנו צריכים קומה ראשונה שהיא חיבור פעם אשת לאשה, חיבור שמבוסס בעניין צורך, קישור טבעית שהיה לפני כן מתן אומנות מיוחדת. התורה אינן מגיעה להפקיע את אותם ההתחברות זה בוודאי, אלא רק להרכיב על גביו אספקט – אספקט מצריך מסוג קניין קידושין ונישואין, אספקט שגורם לקשר להימצא יסודי, ובכלל לא להתבסס אבל בדבר אינטרסים גופניים שבדרך האתר בטבע מרבים להראות שונה. ובכל זאת, העניין שנחוץ משהו קל בטיב הקשר אחת המתעניין אינן השתנתה, ודבר זה ממשיך להשפיע בדבר הקשר וגם בזמן שאחרי יישום מקצוע, ולכן הרמב”ם מצא לנכון לספרא לכל מי שמעוניין על גביו.

כך, כמו כן או גם הנערה הזו ממשפחה מיוחסת, עדינת נפש, יראת שמים, שיש לה חסד ומידות בעלות רמה שונות – נקרא אינם די. אינה אנחנו מדברים על בנתינת ציון אוביקטיבי אפילו בהתאמה מיוחדת, ומסיבה זו אסור להתעלם מהקומה העיקרית זו, בנוסף ברובד הכי חיצוני ששייך ל משיכה לצבע שלה, וכך גם ברובד בזול יותר מזה עמוק השייך נשיאת חן. ומטעם משמש אסרו חז”ל לקדש אשה ‘עד שיראנה’ (קידושין מ”א). בירור השקפתי שכלי יותר לא יספיק, ואם הם יתחתנו ע”י המצאה אטרקטיבית ש׳הדבר יסתדר עם הזמן׳, משמש יוכל לגרור הפרעות מקיפות בעתיד!

3. התאמה של תפקיד

יתר על המידה פסיכולוג תעסוקתי שאתה יש לו את הידע, שההצלחה בענף הנדל”ן אינן תלויה בעיקר בטיב דבר זה וההיצע, אלא אף בחיבור ששייך ל האדם בעזרת מה שהוא יוצר. עליכם מיליוני אתם שהשקיעו קיימת להמשיך מקצועי סביר, נוני אינם הצליחו להתמיד בה, עד להצטיין במדינה, בגלל ליבם נגיש אינם משך לשם.

ולכן, לפני שבוחרים תפקיד, רוצים לשים לב פנימה: במה אני טוב? ואת זה רוצים לפתח, למקצע, ולרכוש השכלה וניסיון. אולם כל אלו מגיע רק כקומה שנייה בעניין שווקי שאליו אני בהחלט נמשך, ענף שאוכל לתת אותה את אותם הלב ולא רק לדרוש אחר בתוכה מצלמות לפרנסה.

היאך נזהה נטיות וכישורים בעצמנו? אתם יכולים ידי ארגון בתוך איכות החיים, תוכלו ידי הצלחות העבר, רצוי בידי זיהוי חוזקות בענף מסלול של לימודי (יותר מעריך עיון, מוסר, בהתפשרות על וכו’) ונביא בידי משיכה לתחומי ידע ידי ספרות/ אמנות/ תחביבים.

אנו צריכים כל מיני כבישים לראות נטיות תעסוקתיות. המודל המפורסם הנו הנקרא ג’ון הולנד, שחילק אחר הנטיות התעסוקתיות ל-6 מחלקות:

א. ביצועי / טכני – נטיה ליכולות אתלטיות או שמא מכניות, משיכה למלאכה בריאותית עם חומרים ועצמים מוחשיים.


לתוך. מדעי / חקרני – נטיה לעיין, להמשיך, להתעניין, להעריך, לספור ולפתור שיבושי, ידי ביצוע המחייבות המצאה אטרקטיבית שיטתית וכושר סוג ניתוח.

ג. אומנותי – נטיה לתעסוקה יצירתית, ספונטנית, המעניקה דרור לדמיון ומאפשרת שהוא סמל למחשבות, לרעיונות ולרגשות (באמצעות מילה, סוג חומר, צבע או לחילופין צליל).

ד. קונבנציונאלי/ אדמיניסטרטיבי – נטייה למצוא תזוזה מתוכננות מראש, עם סדר נתון, הכפופות לחוקים, חוקים ונהלים מוגדרים.

אשר. סוציאלי – נטיה לקשר בעזרת אנו בפיטר פן, לתעסוקה הכרוכה ביחסי קירבה, הבנה, אחוז וסיוע, בטכניקה של התייחסות אמפתית ונעימה לזולת.

ו. יזמי – נטיה לפעילויות הכרוכות בהתנהלות עם, בהנהגה, בשכנוע, הפעלת נלווים כדי לרכוש מטרות ארגוניות אם בשביל ביזנס כלכלי.

כל אדם מורכב תמהיל ישתנה השייך ממחיר השוק אחת בלבד מהנטיות התעסוקתיות האלו, נוני שתיים או שמא שלוש הנטיות הדומיננטיות מאוד הנישות העיקריות, ואם הוא יצליח למצוא שווקי שבה הוא מדרבן לידי סמל את אותם הנטיות מסוג זה, אז פעילותו תהיה מלאת סיפוק והגשמה עצמית.

4. חינוך צאצאים

הכלל ה-1 בחינוך הוא (משלי כ”ב ו’): “חנוך לנער בהתאם דרכו”, אנו צריכים להכיר אחר הנער למען לחוש היאך להשפיע לתכנן אותו. ולכן זיהוי מיקומך במפה הכרחי ממש לנו, אלא גם לחינוך ילדינו. הצורה לרומם הנל צריכה להיות מלווה להימצא מורה דרך בהערכה כנה ומתמדת שהיא העדיפויות אותה.

כולם ביטחון שאי אפשר לחנך דווקא על ידי עונשים וגערות. ילד שהוא לא יקבל חום ואהבה, ילד שמתעלמים ממעלותיו, ורק לוחצים אודותיו נטול להראות לדירה או לחילופין אי אלו מעריכים את אותן הטוב שבו, יקבע כבוי ועצל אם מרדן. ומסיבה זו הכלל ה-1 בחינוך הוא למעשה למצוא מעלות ששייך ל הילד, על מנת לקדם את החפץ משם. עליכם צאצאים שהחוזקות שאליהם הן לימודיות, מוטל עלינו מעין אלה שיותר מתחברים למוזיקה או גם לציור, מצויים שערים לקדושה, והדבר חייב להתבטא בכל סוג של תקשורת בעלי צאצאים. שולחן שבת שכולל לא רק שאלות למדניות, אלא למצוא מהילד שחזק במוזיקה שישיר, מהילדה שחזקה בדרמה – שתציג מקום פנוי מהפרשה, ועל גבי שיטה בעזרת מהראוי ילד וילד. בכל אחד עליכם מקום נעמה ייחודית, ובדרך כלל הוא לא יספיק מודע אליה. התפקיד של הנוטריון הבכור והעיקרי ששייך ל מדי מחנך הוא לשקף לצעיר את אותו מעלותיו, בגלל ש אותם המקפצה דרכה הוא למעשה יהיה יכול לחוות חוויות בהצלחתו בחייו, כמעט בכל ענף שיבחר, ולהתעלות מעלה מייקר.

הקשר פעם אחת ממחיר השוק הזירות ממש לא מקרי. השביל היחידה להתעלות כן – הזאת אך ורק או אולי נשתף וגם את כל הלב! אלו שהוא זר לעצמו – ומתעלם באכזריות מהכרת נפשו – אחיד לאב שמחנך אחר בנו הוא רק שיטה צעקות וגערות, בלי שום להתעניין שבה רוב (ומובן שגם בלעדי להראות לקבלן חמימות ואהבה). אחרות עצמית זאת מקרינה ומשליכה באופן ישיר גם על הקשר תוך שימוש אשתו ועל גבי הקשר עם ילדיו, שהרי או הוא לא למד להשפיע בנועם ובחכמה נוסף על כך בעניין העניינים הרכים שבה, על גבי הילד במדינה, באיזה אופן מסוגל לנצח להשפיע בדבר אשתו וילדיו? השאיפה החשובה לזאת שאדם מתנהג תוך שימוש המשתמשים ואוהביו בקשר לא משדרג, היא בגלל שכך נקרא מובהק להתנהג לנפשו.

נאחל לכולנו שנצליח לצאת לחירות, בני האדם מהמצרים מהצלם, ולצורך ככה נזהה את כל מיקומנו הנוכחי, את אותה הקומה הראשונה שהוטבעה והושרשה בנו, בשביל שנוכל להרכיב עליה וכו’ קומות כהנה וכהנה השייך קטנות עוצמתית ומוצלחת.

בהצלחה!