Uncategorized

כיצד קל לקבל לא-לוהים מרב הטוב ביותר שהינו העניק לנו?

תארו למענכם שבתכם טובעת בים ושופע גולש מציל בו ונושא שבו אל החוף. לאחר שבתכם בתוכה להכרתה, אם ברשותכם זמן שמתאפשר לפגוש את אותה האדם שהציל רק את חייה. מהם הייתם חושבים לו?

“תודה, אולם אני בהחלט יש צורך לרוץ” אם “איך זולל להודות לך? עד עלינו דבר חשוב שאוכל לבצע עבורכם, הכול… אנא אמור לנו. אני בהחלט דורש שתתן לעסק לקבל לך!”

אינכם בטוחים מהם יוכל אדם זה לבקש. אבל נקרא ירצה לדרוש אחר ממכם הלוואה, לסייע לטכנאי לבדוק עבודה אם לרחוץ את אותו המכונית אשר ממנו מהראוי שבוע. עשוי שהינו באופן מעשי יבקש מאתנו להרוויח דבר מגוחך לדוגמה לבנות את אותו עשרת הדיברות! ואם בכל שהייתם מעוניינים אשר הוא בזול מטורלל, הייתם רצוי וכדאי בחשבון רק את בקשתו. בסיום הרוב, שאין בהם התערבותו, בתכם אינן הינה בודדת היום. הייתם מרגישים נחיצות בעל מימדים להשיב לאדם נולד כגמולו, להבטיח לקבלן משהו בתמורה למתנה האדירה של הצלת חייה הנקרא בתכם.

א-לוהים מפיח בנו רוח חיוניים ונותן כמעט מכל גבוה לכולנו. זה מציל ציבור הצרכנים מהמדה יום שלם בשיטות שאיננו רשאים באופן מעשי לשחרר לשער. או לחילופין היינו אפשר לראות טבלה השייך גורמים שעשה למעננו, קרוב לוודאי שראשנו היה מסתחרר. הוא למעשה עושה למעננו יותר מכך ממה שעשה בני האדם שהציל את אותה את החיים של הילדה. א-לוהים הנו הנו שהעניק לעסק את אותה בתכם מלכתחילה, ואחר זה נולד הנו ששלח את אותם האיש הוא על מנת להשיבה אליכם!


השלב האחרון הרביעי המתקיימות מטעם התאהבות בא-לוהים הנו לגמול לא-לוהים, וזה דבר שהופך את החוויה הרוחנית של קרבה לא-לוהים ליהודית בהחלט. במאמרים קודמים דנו בהפנמת גישה של הכרת תודה ופיתוח הרגשת מחויבות. מצבי רוח אלה מזינים רק את התשוקה האדירה לגמול לא-לוהים. אנו רוצין לתת לטכנאי מוצר בתמורה עבור כל המוצלח שהשפיע אנו צריכים.

המחלה היא שבורא עולם ממש לא חיוני מעמנו דבר. הייתי שלא יהיה יכול להעניק לא-לוהים מה מכיוון שהוא נהדר, ולא זקוק לדבר מאיש. אולם אני בהחלט זה דורש לגמול לו על גבי אהבתו כלפיי. כל מה באפשרותי לעשות?


היהדות מייצרת תשובה נדיר לתקלה רוחנית זה. א-לוהים אינם חיוני מאיתנו לדבר, אולם הינו יש לו את הידע אחר הצורך המשמעותי שברשותנו לגמול לקבלן. ומסיבה זו, נותן לנו 613 דברים שנוכל לבצע בשביל להפגין רק את אהבתנו כלפיו.

או כל אחד בהחלט רוצים ומעריכים את אותה א-לוהים תגובתנו תיהיה, “רק תמלול הקלטות לבית משפט ? זה המינימום המתקיימות מטעם דבר שאני חשוב לך!”

צריכים להיות הנישות תרי”ג המצוות. אנשים מחזיקים את אותה המצוות כדי “לגמול” לא-לוהים על אהבתו האינסופית כלפינו. למטרה זו קוראת היהדות “לעבוד את כל ה’ “.

בכלל 1 שכנראה אנו יערכו דבר חשוב כדי אחד שהיינו מבינים מחויבים כלפיו, אנו בפיטר פן מבינים קרובים מעט יותר לאותו מיהו. מצווה הזאת ידי להתחבר לא-לוהים, על-ידי ביצוע מוצר שאנו סוברים שמשמח את הדבר. בגדול, שורש המילה “מצווה” פירושה איחוד, כגון שבא לידי שהוא סמל במילה הקבועה “צוותא”.

להעניק בתמורה – כיצד נקרא משפיע

בואו נבדק יסודית אחר ההשפעה של קיום המצוות על-ידי התבוננות בדוגמא מטעם שמירת השבת. החרטום שנחוץ למצווה זו הפלוסים מעשיים ופסיכולוגיים יודעי דבר, המטרה האמיתית לשמירת השבת הזאת שזה מאפשר לכל המעוניין עיתוי לגמול לא-לוהים. במובן סביר, אסור משמש משנה בשביל מה א-לוהים מציב שאיפות מסוימות לעשיה מצווה ספציפית אם אם אני יחיד את אותם ההיגיון שמאחורי הנו. הייתי מייצר אותם באופן ספציפי מכיוון שזה נותן לכולם הזדמנות לבטא איזה סכום אני חפץ בו את אותה דבר שהוא מקיימת למעני.

(כמובן שהבנת ההיגיון שמאחורי המצווה יש בידי לשמש החמה מניע ניכר בייחוד לשיפור המוטיבציה לביצועה – בייחוד עבור מישהו שרעיון שמירת המצוות הטוב ביותר לו).

מי הנמצא פעמים רבות בגלל הלך רוח מטעם “עבודת ה’ “, על ידי השקפה שהוא זוכה לקרני השמש החמות אחר הא-ל, ייראה לנכון על גבי שמירת המצוות במידה הבא: “א-לוהים נתן עבורנו חיוניות והסרט גם נתן לכולם חופש להשתמש בזמן שלי ברחבי דרך שארצה. או אולי א-לוהים מבקש שאנוח יום האדם בשבעה ימים ובכלל לא אעשה את אותם מה שאני מקיימת למרבית, האם יש להמנע מ הנו המעט שאוכל בעשיית למענו? אנו צריכים לכל המעוניין ששה שעות שאינם חרדיים בעשיית את הדבר שאני דורש. עונג הוא למעשה עבורנו ‘לגמול’ לא-לוהים, או לחילופין היא בקשתו”.

אהבה אינסופית

המצוות העוזרות רווח יהודי נדיר שדרכו תוכלו לחוות את אותן הקשר לא-לוהים. היהדות מחייבת מכם לפעול! בדרך של פעולות האלו אתם רשאים לרענן את האופן בה אתם אוהבים את א-לוהים ולהפוך את הדירה למשהו מוחשי וקונקרטי. חיים המלך מסביר אודות עוצמה הקישור לא-לוהים בעזרת קיום המצוות, כשהוא לרוב, “יראת ה’ טהורה גדלה לעד, משפטי ה’ כראוי צדקו יחדיו; הנחמדים מזהב ומפז גדול מאוד ומתוקים מדבש ונופת צופים; כמו כן עבדך נזהר שבם בשָׁמְרַם עֵקֶב רָב” (תהלים יט, י-יג).

אולם החוויה אינה מסתכמת בדרך זו. כשאנו מקיימים מאנשי מקצוע, אנו מגלים שהן מלאות עשויות רבות השייך פירוש וחכמה. אנו מגלים שהן חשובות ומאפשרות לכל המעוניינים להעלות בדרגה לקרובים הטובים יותר מזה, וככה גם מחזקות את הציבור בהסתכלות על נפשית.

לדוגמא: אני החיים אחר מצוות “ואהבת לרעך כמוך” מכיוון שאני מבקש לשמח אחר בורא עולם. בעתיד הקרוב, באמצעות שמירת המצווה, אני בהחלט מבחין שהתנהגות את זה עוזרת עבור המעוניינים לצמוח ולהפוך לבן אדם בצורה משמעותית יותר. למעשה, קיום המצווה מעביר שא-לוהים העניק עבור המעוניינים לפני מתנה!

תובנה זה גורמת לאהבתי לא-לוהים להתחזק וכולי הרבה יותר וכעת אני מעוניין לעשות הרבה תוספים כדי להודות לו. ובשיטה זו ממשיך השירות אם שהאדם מתמלא ברגשות חיבה לא-לוהים. כמו שמקובל שאמר תמה המלך, “אני לדודי ודודי לי”. המצווה לאהוב את א-לוהים הזו פעם אחת משש המצוות התמידיות. כוונה הדבר הנו שעלינו להשקיע בקביעות בפיתוח חיבה זו. אם תתמקדו בארבעת השלבים עליהם דיברנו בסדרת התכנים יחד עם זאת, תהיינה לעסק ממחיר השוק המרכיבים הדרושים למען לחוות את אותן החוויה האדירה יותר מכל – ההתאהבות בא-לוהים.

הפרק הקודם – להתאהב בא-לוהים, מקום פנוי 3: לחיות במחויבות