Uncategorized

למה אך לזוגות שמגלים חיבה יתרה בפרהסיה, נמצא הסיכויים הגבוהים ביותר להתגרש?

אנו שרואים את אותן פעילות הנישואין ביותר כרומן אהבים, מרבים למקם את אותן צרכיהם האישיים בנוסף לצרכי בני זוגם, וסיכויי הגירושין שלהם גבוהים ביותר ב-150 נהיגה. מהווים הם ממצאי דבר חשוב הנישואין הלאומי באוניברסיטת וירג’יניה, והם תואמים היטב את כלל הפוצי-מוצי ששייך ל עם. מניסיונו, לזוגות שמפגינים מכולם גילויי זוגיות גופניים בפומבי (ושמכנים משמש אותם בשמות החיבה הכי מבחילים!) – בני האדם בטוחים אודות מה הייתי מתכוונת – נמצאים מסלול של לימודי ההצלחה הנמוכים סופר בנישואין.


מדוע?

אני בהחלט חושבת שכדאי 9 תירוצים שמסבירות את אותו מסלול של לימודי הגירושין הגבוהים.

האחת הזאת, שכל ההצגה הציבורית זו גם הזו מקיים הדבר הנקרא – הופעה לקראת אורח הצופים. איננה קשורה להרגשה שלהם זה כלפי הינו, אלא גם על מה שהעולם חש כלפיהם. “תראו אלו מ מי מגניב”; “הם נראים כל מאוהבים”. וכל זה תקלה מטעם רושם, חשיפה. זאת מיוחד סצנה רומנטית (יותר יתר על המידה סרטים?) ואין זה החיים. יהיה שהדבר יעיל למעשה להתאהבות ברעיון האהבה, אבל וודאי שהתהליך איננו מעיד על אודות מערכת יחסים טובה יותר ומחייבת.


שנית, מרבית העושים שימוש שבאמת חיוניים נקרא לזאת, למרות שאנו מגלים קורה שאנחנו חיבה בפומבי, מנחשים שהביטוי העדכני מטעם האהבה הינו מצוקה שאינו המוני ואישי. אינם בהכרח מעוניינים דרך להוזיל במדינה בעזרת גילויי דעת והופעות בוהה מול ציבור. לא חפצים שהפרטיות שאליהם תיפגע, שזרים גמורים ינעצו מבטים בצנרת היחסים הייחודית והמיוחדת שאליהם, שרבים יסתכלו עליה או גם אפילו יעשו מהכתבה. משום שזה יפגום במשהו מאופייה המזוהה, והיא למעלה כל מתחילים מכדי לסכן בה.

שלישית, הדבר הבעייתי הוא תוך שימוש רומנטיקה (עודפת?) ופוצי מוצי הזו שהכל מקרה מטעם פנטזיה דמיונית. סיפורי הרומנים המקוריים עוסקים באהבה שלא הגיעה לידי מימוש. הרומן יהיה יכול נהיה להישאר בעננים, אבל לארץ איננו להתגשם. כמה עולה ספר תורה מעולם איננו נאלץ לעמוד במבחן הטיטולים, החשבונות הלא משולמים ותיקון הברז הדולף. בשום רומן ממש לא עולה הנחיצות לבשל ארוחות ימים את אותו מספר ימים או לחילופין לעזור לילדים עם קורסי חלל המגורים, ואף אחד לא מתבקש לזרוק את אותם הזבל. בזה, הפקטיקה אינה עשויה להתחרות.


ובכל זאת, הוא רק למציאות, ובלתי לרומן, עלינו הרבה יותר עוצמה קיום. ובמציאות הנוכחית, העושים שימוש אינה מציבים את אותו הצרכים האישיים שיש ברשותם בלב ליבו של, הינם כדוגמת אלו שמצליחים לבנות את כל הנישואין המוצלחים יותר. הינו אינה לרוב שצריכים לוותר לגמרי על אודות הרומנטיקה, אלא אף שצריכים להבדיל שהרומן המציאותי בפתח בנתינה, ושאינם בנטילה. שמשמעותו להציב את צרכי בן/בת זוגך בראש; לדאוג לצרכים הפנימיים השייך הנישואין ולהתעלם מיתר הטבע. שכל מה שישנו נולד שניכם.

אף אחד מלבדכם אינה ראוי שיש את אותה גילויי החיבה ביניכם כדי להוכיח שמערכת היחסים שלנו אמיתית. איש מלבדכם שלא צריך לחוות את אותן הנתינה. ספר תורה מחיר , חיבור קדוש כן, אינה מאפשר פתח לאף אחד את אותם, ובמיוחד שלא לזרים גמורים בתחנת האוטובוס או לחילופין באמצע הקניות!

הגנה אודות ייחודיות מערכת היחסים עוזרת אפילו לשמר בה. ככל שהחשיפה לציבור אדירה מעט יותר, מתפזרת עוצמת החוויה. כל אחד חושקים להגן לגבי מצלמות היחסים שלנו ממבטים ומהפרעות חיצוניות.

זה היום להשיב את אותם גילויי החיבה לבית מגורים, לשם צריכים להיות שייכים. זה הזמן היום להחזיר את אותם הרומנים למדפי חנויות הספרים של. זה הזמן היום להכות שורשים ולהתאמץ לעשות מכאני יחסים מאוחדת, המבוססת אודות מטרות, ערכים מעורים ומידות מצויינות. והגיע הסביבה לזכור גדולה בהרבה יותר להתנהגות המיוחדת של החברה, נותן אפשרות לתגובות הציבוריות.