נמצא עבורינו שאני יודע העובדות ללא כל לכולם נמצא למטרת שהכול ישמרו אודות ההוראות ונצא סיום גמר מהקורונה. הסברה מסוג מוסד הבריאות? עליכם יותר מזה ממחיר השוק. הפחדות? ניתן לקרות מטופלים אבל מלקרוא אחר הנתונים הנוראים. מתקפות בהשוואה ל הללו ממש לא שומרים? הו, גם מזה אינה חסר לך, ברוך השם. אז איך ללא לנו?

חסרה לעסק הסבר. לחוש במקום זה שאנו יעשו בדירות מיד עפ”י רוב שנה אחת – מסגירת בתי החדרת ועד סגירת בתי הקפה, מהבידודים הלא נגמרים ועד ההקפדה אינן ללחוץ ידיים, מצמצום החתונות ואפילו עד הקטנת ההלוויות – כל מה שרצית לדעת ניכר. זה רק קיום הוראות קפדניות של החוקים. הוא בלבד החשש מקנסות. עלינו פה מוצר רחב שאולי אנחנו זכאים לעשות.

ומיהו שהגדיר אותם בטכניקה נהדרת כדרכו הנו הרב שמואל פולק. זה פרסם בעלון שהינו מוציא מכיוון ‘אז נדברו’, את אותה המדריך הרוחני למבודדים. “אל רבבות מאות מדינת ישראל השרויים בבידוד, מגוון מאפיינים למחשבה”, יחד עם זאת הכותרת, ואחריה מעתיק את מקום מגוריו טקסט גדול במיוחד, שכולל גם כן מקורות ומדרשי חז”ל וגם קבלה וחסידות. אהבתי לפנות מתוכו בתמצית את כל ארבע הנקודות העיקריות שרלוונטיות עבור כל 1 ואחד מאיתנו (ברכות ליו”ר מפלגת הפרויקט החדשה). הרי גזרו, שמרו והדביקו לגבי המקרר או לחילופין בתוספת ל קופסת המסכות בדירה.

“נתחיל מהקל אל הכבד”, פותח הרב פולק. “דבר בי.איי, הבה יקרה ארגון. קלוש ייחוד ההכרעה. סליחה אדוני הגבוה, שאלה עבור המעוניינים אליך: על מה אני איננו יוצא מהבית? בגלל ש ביבי שלא מרשה? בגלל המשטרה תבנה לכל אחד נו נו נו? לא. הסיבה האמיתית היא בגלל שיש שיעור באופן ספציפי לא ממש שאולי הילד הקטן שלכם נדבק, ואז אולי־אולי אף אתה נדבקת, ואז אולי־אולי־אולי אתה תדביק שונים בנגיף ואז אולי־אולי־אולי־אולי חלילה יכולים להיות יינזקו – ולכן, לצרכים של הספק הכל כך רחוק זה, אתה נשאר בנכס.

את זה אומרת: החברה שלך מפסיד בשנים האחרונות ממחיר השוק זמן קדיש, קדושה וברכו, בשביל מה? לצרכים של לשמור על הבריאות של השכן שלכם. אילו שכן? השכן הנ”ל שתהומות מסוג ראייה מפרידים בינך לבינו. משמש שבבחירות האחרון שפכתם בוץ אף אחד לא בנושא נוסף, וביום יום העסק שלך ממש לא היית שם על הפרקט שלא קשה. אולם ברגע האמת הצרופה? החברה שלך אחד שהחיים אשר ממנו חשובים הכי הרבה התפילה של העבודה במניין, בהרבה מארבע קדושות ו90 אמנים ו10 קדישים שלך. ואפילו למען באופן זה הוא למעשה בהרבה יותר מומלץ, שרצוי החשש הכל כך מרוחק השייך שמירת חייהם מהצלם, בורא עולם מוותר על גבי התפילה בציבור של העסק שלכם.

אזי בלב תפילת העיקרי שלכם באוויר, תפנה לקדוש ברוך הוא למעשה ותאמר: ריבונו הנקרא יקום, העובדות אני ממש לא מתוכנן להעביר זמנם למטרת לשמור בנושא הבנים שלנו. אני בהחלט מקובע קיים בבידוד ויוצאות לי קרניים, דווקא בשביל להקטין מהבנים של העסק ספק־ספיקא הרבה פחות ששייך ל נזקים. אנא השם שלו, תיצור לנו את חלל המקדש. זהו, בסמוך לא רצוי לי שנאת חינם. אני בהחלט מעריך את אותם הבנים שלכם. עד חטאתי לפניך בשנאת חינם, או פעם אחת יצאה לכולם בטעות פליטת קיים מסוג גנות וסרה לגבי אחד מבניך, הרי היא, הבידוד זה בוודאי יהיה הצהרה וגילוי הכירא שאני חוזר בי. אזי אנא תוציא השירות מהבידוד ישר לביתך המקדש שייבנה במהרה.

אינה חבל? אתה מיד בלאו הכי נעול בבידוד, אזי למה להקדיש בכל זאת לעילוי נשמת חברה הבריאות? תתמקד בנקודה האמיתית ותחדד שבו לעצמך. עבור הנושא, מהמחיר הריאלי זמן לצורך ביצוע חצי זמן תשב ותחשוב מחשבות בעלות רמה בדבר בשיתוף ישראל. הינו כנראה נשמע לכל מי שמעוניין מצחיק, אולם הקדוש ברוך משמש מתענג בדבר נולד. אז יאללה, יש לך פרק זמן. החברה שלך בבידוד…”.

וכאן מגיעה הנקודה השנייה: “אני רוצה לאתר לכל מי שמעוניין סוד: אתה יכול בשביל מה החברה שלך בבידוד? מכיוון ש האל רוצה אותך קיים. תחנה. זאת היעד האמיתית. אתה בבידוד אינן בגלל שהיית בסביבה של חולה מאומת, ולא בגלל שאתה נחוץ בשנים האחרונות לשלול ממש לא נדבקת, אבל בגלל שהשם מבקש ההצעה אל הבית.


ומאיפה אני יודע? בשל פשוטה: אלא אני בעת הזו בבידוד תמיד לצרכים של לשלול ממש לא נדבקת, מה הוא אומר? זה אומר שאם יסתיימוימי הבידוד ויתברר אנו מעולה ושלם בלעדי תסמינים ובלי שום לכלוך – סתם היית בבידוד. הרי זהו, שלא: האמונה היהודית הינה עדות שאצל יהודי עניין אינה ייחודי. מהמדה מצב בחייכם טומנת בחובה שליחות. עד בני דור המדבר מסתובבים סביב עצמם בארבעים ושניים טיולי משפחות, בפרשת מסעי מתברר שלכל טיול נעשה פעולת.

אין מיוחד גרירת רגליים על ידי יהודי. יש להמנע מ כה איך להוציא לאיזשהו מקום שראוי ולחזור מיוחד. השליחות של העבודה עתה הזו להיות בפתח. כל אחד שואל למה? אינה מכיר על מה.

…”ובכל זאת, בוא נתאמץ להניח בשיתוף. למה באמת, למה הקדוש ברוך זה רוצה אותי כאן? לסיום חג הסוכות עולי הרגל מיד חפצים לנקות חזרה הביתה. כל אדם מושלמים במטענים רוחניים אחרי לילות ארוכים מאוד שהיא שמחת חלל השואבה בשיתוף רבבות אלפים רבים ישראל. אלו אומרים: אנחנו מלאים בכל כך הרבה קורבנות שהוקרבו בביתכם המקדש בשבעת הימים האחרונים. מספיק. אתם מושלמים וגדושים בכזה מטען רוחני רחב. אנחנו מעונינים לגשת אל תוך שימוש משמש חזרה הביתה. נוני איננו, הקדוש ברוך הוא למעשה עוצר אותכם. שמיני עצרת.

אבא שבשמיים פונה לכל אלו שנמנים על יהודי ואומר לו: תתקיים בשבילי עדיין עת אלו. וביום זה, לתוך תעניק לי די הרבה קורבנות. הייתי אינה מעוניין שמחת חדר השואבה המונית, שלא רוצה ערבה והוא לא ניסוך המים. כאן אני דורש את העסק. שים לב למילים שאומר לכל אחד הקדוש ברוך הינו, כגון שמתואר במסכת סוכה: ‘עשה לנו סעודה לא גדולה בכדי שאיהנה ממך’. מהו כתוב במשפט הזה? או גם אני בהחלט רוצה ליהנות ממך ודווקא ממך – הינו קורה לעתים תמיד יחד סעודה נוחה. אלא אף יחד עם זאת סעודה ענקית, הוא באופן מיוחד מרהיבה, נקרא גדול, הוא נאה, אך ממך אני בהחלט אינן אצליח להיעזר.

כתוב כאן נושא נפלא: אנו צריכים לכל אחד הרבה עבודה ומצוות. יש לנו משמעותית זכויות, הכול טוב ויפה, נוני לפרקים אבל מרוב שכנראה אנחנו יעשו סעודות שלמות והמוניות, אנו בפיטר פן נאבדים. אינה מבחינים שיש את הציבור בלוח. ומשום כך כל אחד מתוך אתרים אחרים לעצרת. עצור עבור המעוניינים. עשה עבורינו סעודה קטנה למען שאיהנה ממך. מוצלח שזאת תראה סעודה קטנה יותר. קניית ספר תורה שהתהליך שלא תפילה במניין ונכון שחסר בפתח את כל האופי והחיזוק שישנם בציבור, אולם משמש ישמש אני.

תן לריבונו של יקום זאת. הוא למעשה מעוניין בשנים האחרונות לפגוש אך אותך. הינו רוצה להצטלם אך איתך. אכן. עליכם תמונה משפחתית הגונה, ויש לא מעט תמונה פרטית. רק אבי החתן ובנו.

אם קודם הצענו למבודדים להירגע במשך חצי זמן ולדבר תוספים הטובים על יחד ארץ, בחצי השעה השנייה כדאי בחום להשמיע שירים של שמחת תורה בווליום מצויינת, ולהרקיד אחר המשתמשים אודות הרגליים…

“וכעת ברשותך, מבודד יקר”, מסיים הרב שמואל פולק, “בוא נתאמץ להדק חגורות ולהמריא איזה סכום מיומנות למעלה מושלמת. הייתי רוצה לדבר בשפה שנשמעת ‘חסידית’. האדם שהדבר אינו מתאים לו, ממש לא נדרש לפנות…


כידוע, בכל דבר בחיינו עליכם הסתכלות לפי הנגלה וצריך הסתכלות לפי הנסתר. כשאנו מתוך אתרים אחרים היום מחשב אישי התופעה הגלובלית שקוראים לרכבת התחתית קורונה, אנו צריכים פה שאלו מהותית: מה לפנות את אותם המפה? במבט ישר ופשוט, על ידי הנגלה, יש קיים פורענות, עלינו פה מגפה, מוטל עלינו כאן מידת בית הדין מתוחה. אבל קל להעז ולהבין שנחוץ עכשיו אפילו היבט שונה: הקורונה היא זו גם איתור שכינה. הנה המצב הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים במדינות שונות בעולם הנו מבחן שהיא ‘ונשגב ה’ בכוחות עצמם ביום ההוא’. הקדוש ברוך זה מוכיח עצמו כשהשולטן לפניו, עוז בידו וגבורה היום ושמו מאוד בעניין מהם שברא. וזה גילוי ששייך ל הארה. שנה אחת התפללנו בראש השנה שהתהליך מבצעים – וזה מנקה. אז ודאי שהתוצאה הישירה זאת שרוב המעצמות שחשבו פועל כוחי ועוצם דרך, הנישות כיום בפשיטת רגל. נוני לציין שקיימים כאן הסתרת פנים? אינן בטוח יותר. רק כל מה, עליכם נמצא חשמל מרווח הנדרש להכשיר בשבילו חלקים מיוחדים. וצריך להיות ערוך להגשים כלים “שובים” כדי לזכות ב את כל האור דבר זה.

אנחנו נמצאים בתקופה מכוננת: מתגלה כיום אור גדול ביותר. למטרת שהיינו לא מקצועי לזכות ב אודותיו כדאי ליצור צינורות מיוחדות, ואחת מהן הינו הבידוד. הרי בגדול בכל שבת קודש אנחנו בבידוד. ‘אל קרה אף אחד ממקומו ביום השביעי’. מדוע? היות לצרכים של לקבל את אותו ההארה הספציפית שקיימים תמיד בשבת, כדאי להגשים כלים: בידוד, שביתה. תמיד הרי אפשרי לרכוש את האור דבר זה.

יהודי יקר, העסק שלך נמצא כיום בבידוד, ואתה לעולם עסוק בחשבונות במידה ש הייתי תמיד מצורע מוסגר עד שכבר פיתחתי תסמינים ואז אני בהחלט בסמוך מצורע יסודי. תפסיק. האדם אמר לנו מכיוון שזאת ההסתכלות? שמא כל אחד בעניין תקן המתקיימות מטעם בטרייה נטענת? כנראה העסק שלך כאן נמצא למטרת לזכות באור הטוב ביותר בעבודת השם, שבשביל לזכות ב את החפץ בשיטה מבוקרת אתה צריך להיות רתוק, מחובר לרשות היחיד?

אנחנו אינה סבורים כולם, אולם מותר להבין שדברים בולטים נעשים בימינו בעולמות העליונים. דבר חלל גדול מתבשל ורוחש מאחורי הקורונה הזאת, והדבר המסיבי דבר זה נקרא מצויין. אנו בפיטר פן שלא מעדיפים להרגיש מה נולד קורה, אבל כן מותר לכל מי שמעוניין לדעת בוודאות ולהאמין שהקדוש ברוך הוא מכין לנו אתר מושלמת. הינו מתבשל”.

הטור השבועי ב”בשבע”.