Uncategorized

הסביבה יא’ בשבט, זה יום שלם השנה ה-10 לפטירתו של הרב נח ויינברג, זכר צדיק לברכה

עלות ספר תורה בהחלט עדיין שומע את אותו קולו השייך הרב ויינברג מהדהד בראשי, מעודד אתכם, תלמידיו, ודוחף אותנו לצמיחה אישית. לרגל עת השנה העשירי לפטירתו, עמם מוזמנים להקדיש את הזמן בכדי לתת תשובה בעניין 7 השאלות הבאות:

האם אתם מתמודדים בשיתוף הפחדים שלנו ויוצאים ללא הרף מאזור הנוחות שלכם? איכות החיים לא גבוהים מכדי להתקשר על אודות רוצה. אז, תתחילו לזוז.

על מנת כל מה אנשים חיים? דבר מניע אתכם לנוע צעיר ולהתמודד בעזרת החיים? דעו היכן כל אדם מעונינים לבוא והשקיעו את מרצכם ותשוקתכם בהגעה ליעדים אילו.


האם אתם מספקים שהוא סמל לגדולה הפנימית שלכם? לתוך תתפשרו בעניין בינוניות. ספר תורה מחיר מסובכת בשביל לעשות לידי סימבול אחר האור הפנימי שלך והדהימו את אותם הטבע.

האם אתם נלחמים למען העם היהודי? אנשים, בשיתוף מדינה ישראל מצויים במשבר רוחני ותחת איום פיזי מתמיד, וגם יהודי עלול ליטול בנושא אייפון שלו אחריות משמעותית בשינוי העולם. למה אנחנו מחכים?

האם אתם זוכרים שהא-ל אוהב את הציבור, מאמין בכם ותומך בכם? הזיזו את אותה האגו שלכם הצידה ופנו לבורא הטבע את הדרך הבטוחה.


האם אתם אוהבים השראה מגאוניותה מסוג התורה? קניית ספר תורה לך את אותו תוכנית-העל מסוג אמא אדמה בידיכם – צללו פנימה!

האם אתם “הורגים זמן” לפעמים? זה בעצם התאבדות בתשלומים! חשוב להבין באיזה אופן אנשים מתאבדים באיטיות בחייכם. הפסיקו להפסיד זמן יקר והפיקו את אותו המירב מהחיים.