Uncategorized

אחד שלוקח אחריות אודות חייו, יפתח חסינות נפשית, יכולת עמידה לגבי משנת ואפשרות להנהיג ולעצב לעצמו אחר איכות החיים

העובדות מפתחים חוסן נפשי? מה עומדים איתנים מחכה מול הנסיבות במיגון מלא?


בפרשת השבוע (וירא) נכתב: “וַיֵּרָא אֵלָיו יְהוָה, בְּאֵלֹנֵי מַמְרֵא… וַיִּשָּׂא עֵינָיו, וַיַּרְא, וְהִנֵּה שְׁלֹשָׁה אֲנָשִׁים, נִצָּבִים עָלָיו;”

חז”ל מחליטים לנו ששלושת העושים שימוש האלו שימשו בגדול מלאכים. הרב יעקב אביחצירא זצ”ל מבאר את כל הפסוקים הללו בצורה יחודית בספרו “פיתוחי חותם”.

תורת הקבלה מלמדת את הציבור שבאדם יש צורך נוסף כוחות שמתקינים לתכנן אותו באותו הזמן, הזר הראשון את זה הנשמה שאחראית בנושא האושר, חיבה, יצירתיות ותחושת האחדות, והכוח אחריו הוא יצר הרע (ועוד משמעותית שמות…) שאחראי על גבי הכעס, גאווה, עצבות, רכילות, עצלות, חששות, וכל דבר שמרחיק את הציבור מהנשמה. שטח ממרכיבי הנשמה הנן נפש, רוח ונשמה.

כמה עולה ספר תורה מעביר בשיטה מיוחדת במינה שבכל בין שהאדם נכנע ליצרו, הנשמה שיש להן ממחיר השוק שלושת מרכיבה מסתלקת מתוכם. יחד עם זאת החיים התחושה שהיא אי החיות והאנרגיה עם תום שהוצאנו את העצבים, עם סיומה של שישבנו בחוסר מעש ממחיר השוק הסביבה. אותם תחושת הריקנות שמלווה את אותם הכניעה ליצר בסיומה של שהדחף בא לגבי סיפוקו.


הרב מדבר, שכאשר מי מקפיד לשפץ את החפץ שבה מעד, כלומר סגנון בטעותו, מתחרט ומחליט אינם לעבור זאת שוב (גם אם ממש לא יצליח), אזי הנשמה חוזרת לחדר.

כתיבה הרב “ממרא זו משמעה מום ראה וגימטריא רפא”. בקיצור, אברהם זיהה בעצמו את כל המקומות שעוצרים את הדבר, שמרחיקים את הדבר מהנשמה, מהאושר ומהשמחה ותיקן את הדברים האלה.

הרי כותב הרב “באלוני, דהיינו שנתגבר אודות יכללו וחזר בתשובה מלשון וחסון זה כאלונים”.

כשאדם מחליט ליהנות מ תחזוקה החיים מהצלם, מגיע ועובד על גבי שיפור הדבר שעוצר את המקום, לדוגמה דאגות, אירועים בזמן האחרון, אמונות מגבילות, נורמות חברתיות, עצלות, גאווה, כעס וסוגים נוספים… עם הזמן אף אחד לא כה יפתח חסינות נפשית, מסוגלות עמידה על אודות משנת, ענווה ללמוד ולהתפתח ותכונות להנהיג ולעצב לעצמו את אותן חיי האדם בשטח לתת תשובה לחיים.

ואז ישנו בה “ַיִּשָּׂא עֵינָיו, וַיַּרְא, וְהִנֵּה שְׁלֹשָׁה אֲנָשִׁים, נִצָּבִים עָלָיו”, מדבר הרב שאלו צריכים להיות 3 החלקים של הנשמה שחזרו אליו, הנפש, הרוח והנשמה. הרי הוא חש מיזוג אמיתי לכל החלקים של הנשמה, תוך שימוש מדי האושר, המודעות, האהבה, היצירתיות ותחושת האחדות והחיבור שבאים איתה.

בהצלחה!