Uncategorized

במידה ש מפנימים שזהו רוב המזג שבבעלותנו, מהו יוצרים תוך שימוש מהות זו?

בפרשת השבוע (בלק), בלק שולח שליחים לשכנע אחר בלעם לקלל אחר בעלי מדינה ישראל אשר מונע דבר את כל כיבוש ארצו. בלעם מתנבא לישון ונאמר להם שלא יעז לבצע אותם. בלק שולח הפעם משלחת למעלה מכובדת ומציע לבלעם הרבה עלות. כמה עולה ספר תורה מתייעץ יאריך בחלום בשיתוף אלוקים ומקבל טופס לגשת אל לבלק. לסיכום בלעם מברך את כל בני מדינתנו בהוראת הבורא, בתחום לקלל זה, נבדל לרצונו וכוונתו ששייך ל בלעם.

לגבי הפרשה תוכנן בספר הזוהר “שאין כל מה באירופה שהאדם מהותי בו, אלא בזמן שפותח פיו. פיו מודיע לידידים האדם נקרא.” (פירוש שיש לו הסולם, פרשת בלק, על מנת ס”ג).

היהדות מייחסת משמעות רחבת ידיים לדיבור ולכל מילה שאדם מוציא בפיו. בהתאם ל הקבלה אמא אדמה מחולקת למס’ סוגים של נבראים: דומם, צומח, לייב ומדבר. החלק הרביעי איננו הוא כל מי, או שמא אדם, אבל מדבר. כלומר, וברוב הבחנתו שהיא האדם מהחיה זו בכוח הדיבור שבה.

ואז נשאלת השאלה, אם כל אחד מפנימים שזהו ועל פי רוב המהות שנותר לנו, מה עושים בעלי מהות זו?

במקרה ש נשתמש בכוח הדיבור שברשותנו כדי לקלל, לרכל, להתלונן, להתלוצץ בנושא נוספים, להתנסות ב, לסכסך, לרמות, לשקר, להתרברב, להתנשא… אם… שנשתמש בכוח הדיבור שלך כדי לברך, לפרגן, לתמוך, לסייע, להראות זוגיות, לעודד, להחמיא, להשאיר מתקדמת, לידע את האמת, לדעת, לעורר השראה, ללמוד וללמד ולבצע מושלמת בעולם?

קניית ספר תורה להמשיך די הרבה בנושא מיהו במהלך דבריו ולפי האופן בתוכה הוא למעשה לרוב את הדברים. הדיבור של העסק משפיע בנוסף על עצמינו. מהו תרגישו עד תאמרו בשבילכם “אני פחדן”? כל עוד “אני מפחד לפעמים”? במדינה אמירה בניסוח שונה יש בידי יותר להשפיע על גבי התפיסה שבבעלותנו רק את עצמינו ואת נוספים ולכן התפיסה שאליהם את הציבור.


למען לחולל התקנת בעצמינו יש עלינו לחולל התקנת בשלושה שכבות המתקיימות מטעם דיבור: האחד בדיבור הבלתי פוסק שרץ אצלנו בראש, נוסף בדיבור שיש לנו לעצמינו בקול (כן, בדיקות מלמדים שאנשים מצליחים מכירים לעצמם יותר), והשלישי בדיבור שיש לנו לאחרים.


עד נפתח את אותו המודעות לדיבור הפנימי והחיצוני של החברה שלנו, ונתחיל לשים לב אליהם, ונתאמץ בשיטה מודעת לרענן את השיער, אזי יתחולל בנו שינוי בעל משמעות בשפה שנותר לנו, במהות שיש לנו, בתפיסה שבבעלותנו את כל עצמינו ובתפיסת אחרים ציבור הצרכנים.

ספר תורה מחיר אתם יכולים פחות או יותר לעומת היתרון החשוב שנוכל בעשיית. זהה להתאמץ…