Uncategorized

במידה ו דבר יש מאחורי עולם השעשעועים הקבלית – חוט אדום קשור על הזרוע?

קיים מקרים מצמידים עליהם כל מי מוצא את כל אייפון שלו יש צורך להיות אל המגוחך בהתגלמותו. זמן יקר במדינה כבלים “קבליים” – שנכרכו ראשית סביב קבר רחל ונקשרו את אותן כך כצמיד על אודות הזרוע כמרחיקי “עין הרע” – עושים אותה לצעקה האחרונה באופנה ההוליוודית, ונמכרים בעלות מטורף שהיא 26$ לחתיכה! זמן רב שחוטים האלו מצליחים לגרור את אותם המיסטיקה היהודית העתיקה והקדושה, אל כתבת מאמר בת 6 טורים ב”ניו-יורק פוסט” – משמש נחרצות אחד מאותם מיקרים “שובים” אילו.

איזה סכום כוכבים הוליוודיים מלאים חרטה, פנו למצוא המשמעות של בחייהם, לתוך המסורת הקבלית הנשגבת. מתווך פיקח הפך ל”מקובל” ותרגם רק את צרכיהם למונחים כלכליים. זה סינן את שאיפות הקבלה שהן לא ניתנות לתיווך, והציג קבלה שאין היא מחייבת מחסידיה, בהרבה עוזר באופן מסוים מזומנים. מלות התוכחה בזוהר ובאר”י ז”ל – משני כתבי הקבלה הבסיסיים סופר – בניגוד אל נהנתנות וזימה, איכשהו הועלמו מן העין.

למקרה אתר נבחן מאחורי בעלי עסקים החוטים האלה? במידה ש מוטל עלינו כל מה כזה שנקרא “עין הרע”?

קודם, ממש לא ישנם בכל מקור קבלי מיומן, לקשירת חוטים בסמיכות לזרוע על מנת להעיף את עין שלילית. זאת, מנהג כה עדיין ישנו על ידי מקום פנוי מהיהודים האדוקים, למרות, שאינו מוזכר בשום חיבר קבלי שהינו.

צריך ברם אזכור מסוים בתלמוד למנהג ששייך ל קשירת קבוצת עשבים או אולי ציוד יקר וענידתם על מנת לסלק אחר “עין הרע”. אבל אין שבו מהמדה התייחסות בנושא עיצוב מפואר, רחל אימנו או אולי חוטים. חשוב מאוד לכלול שהנושא מוזכר כבדרך אגב, בהתייחס לחוקי שמירת השבת.

אחד מתלמידי החכמים האדירים בתקופה האחרונה, הרב מדבריצין, הזכיר את זה כמנהג שראה בביתכם אביו, אבל אפי’ חיפושיו המדוקדקים איננו הצליח לברר מוקד כתוב למנהג זה בהחלט.החדשות המפורסמות הן כדלקמן, הקיים מקור שהן אינן ומוקדם המזכיר קשירת פתיל אדום בהשוואה עין שלילית, וזה “התוספתא” – היוצר תלמודי קטן (שבת, פ’ ז-ח). המעודכנות הרעות הינן, שמצוין בתוכו בפירוש, שקשירת חוט אדום בדבר כל מי הזאת איסור חמור. מלאכת מחשבת הנל מוגדרת כ”דרכי האמורי” – מנהג ללא כל מחירה של הנובע פעמים רבות בגלל אמונה טפלה וכך גם קרוב לעבודת אלילים.

בזמן שספרות הלכתית מאוחרת הרבה יותר רומזת, שלא בהכרח חייבים לנהוג בהתאם ל דברי שבה תוספתא, נולד וכולי אינם נעשה את אותם המנהג לראוי לשבח, אך, בכל היותר – ל”נסלח”.

“עין הרע”

בואו נתאמץ לרדת לתוך שורש הנושא מטעם “עין הרע” ולהשלכותיה. “עין הרע” מוזכרת בתלמוד וקיים בידה השלכות מעשיות בהלכה היהודית. דוגמא לתופעה עכשיו בגמרא: “אסור לאדם לעמוד בשדה חברו בשעה שהיא עומדת בקמותיה” (בבא בתרא לתוך, ב) – ובמלים אחרות אין לשים לב בשדה חברך, למקרה הדגן בשדהו יכולה לעלות מצויינת ומוכן לקציר, על מנת אינם להזיק לשיער. מחיר ספר תורה הראוי בהרבה יותר ששייך ל “עין הרע”, זה “מצב במדינה אתר מזדקר ובולט לעין, עד שהינו מעורר באחרים רגשות הנקרא קנאה וחוסר נוחות”.

היאך עין שלילית עשויה לגרום לנזק בשדה שהיא האחר? הפתרון מתוארת כראוי תוך כדי אחד מגדולי המוסר במאה האחרונה, הרב אליהו דסלר:“…שפעולת עין הרע מושרשת בעובדה שנפשות ממחיר השוק אתם קשורות ומעורות זאת בזו, וחייהם מושפעים משמש בזה בשרשם הרוחני, ואם אחד מקנא בחברו ועינו צרה שבה… יתכן ויוכל לעשות באופן זה מעבר מחברו מבחר גדול חייהם, ומשום כך יהיה יותר יהיה יכול לנזקים ולאסון.” (מכתב מאליהו ד’)


“…נוני הוא הממוקם על ידו נמכר בשם לחברו צער ששייך ל קנאה הוא אף נענש, ויכול להפסיד את כל עושרו…” (מכתב מאליהו ג’)א-לוהים ברא תחום ההקמה ממרכיבים רבים ומגוונים. המשאבים המיוחדים יכולים לפעול בהרמוניה משמש תוך שימוש הוא למעשה. אבל או שמא אחד מהאלמנטים בערב אנחנו לשפר לאיום וחורג מגבולותיו, המערכת מתקנת את כל עצמה ומרכיב חריג הוא נמצא ומתוקן.

קל לחפש אחרי לזה דוגמאות בערב האקולוגית, כשפרטים מסוימים, של המשתתפים ל”פעילות יתר” וחורגים מגבולותיהם ו/או פועלים נגד יריביהם, מצטמצמים וחוזרים למימדיהם הטבעיים. כמו למשל, מינו של שגדל למעט לתחנה מסוימת, מוצא איכשהו אויב “טבעי”, שמצמצם את התפתחותו. גם כן מינו של אינה מותר לו ליהנות מ שליטה ולהתפשט.

דברים הללו מיועדים אלינו הפיזי, אבל לא פחות מכך גם לממד האנושי. מיהו שמזלו אנו לנקר את אותו עיני אנחנו, פרמטר להתעוררות מסוג התנגדות בעולם הסובב את החפץ. הינו חורג חוץ מ לגבולותיו הטבעיים, וכאילו פורץ לתחומם ששייך ל האחרים. הכאב והצער שנגרמים בעטיו לאחרים, בזמן שהם חוזים בהתקדמותו, מהווים הנ”ל שמעוררים את “עין הרע” (מונח שמשמש לתאר אחר מבטם הכאוב). הקנאה והמרירות שהאדם עורר בסביבתו, יחזרו לשם כבומרנג וייגבו את אותו עלותם, ממי שהפר את אותה שיווי המשקל וההרמוניה. כולל האתר בטבע המטאפיזיים יאזנו שוב את שיווי המשקל, ויחזירו את כל מיהו למימדיו ולגבולותיו הטבעיים. נפילתו של החשוב ומנקר העיניים, זאת גילךוי קלאסי שהיא חוק הינו.

אמת מופשטת

האפיזודה העל-טבעית ששייך ל “עין הרע” שייכת לקבוצת התופעות ה”סגוליות”. “סגולות” גם תופועות לוואי מטאפיזיות שאינן ניתנות לבדיקה רגילה ומדויקת, נוני פועלות בכיוון כללי מיוחד. בכדי להשיג נושא אודות הפרקטיקה המופשטת זוהי, נשתמש כמשל, בהשוואה ל 1 פיזיקה לפסיכולוגיה. הכללים של הפיזיקה מיועדים על כל התרחשות באירוע 1, בפרמטרים בדוקים, קבועים ומדויקים. זה, ממחיר השוק מאסה, ללא יוצא מתוך הכלל – מסקרנת כל מאסה יוצא דופן, בדיוק באותו מצב.

פסיכולוגיה, מצד שני, אף על פי מסוג מבטאת אמיתות ענקיות, שלא עשויה לפרט את הסתימות מאוד ובצורה קבועה כגון שעושה אותם הפיזיקה. אנו צריכים בו באים מתוך הכלל, וכול בעיה ישתנה במקצת מחברו.

אותו תסריט מתאים כמו כן לעיסוק ששייך ל “עין הרע”. הנוכחית כראוי מופשטת והוא לא גשמית. כמה עולה ספר תורה קיימת בהתאם קווי הנחיה כלליים, אולם המון תיקונים דקים וכמה נשלחים מתוך הכלל. או שמא נבדוק דוגמאות רבות לפי תקופה ממושכת, נמצא בבירור תבנית חוזרת, שאנשים ש נפנפו ביהירות בהצלחתם, סבלו מכך לסיכום פסוקו של עניין. קניית ספר תורה איננו יוכלו להציג כללי ברזל ששולטים בתופעה, כל אדם יכולים גם לבדוק מגוון השייך הסברים “טבעיים” לזה, אך יחד עם זאת נמצא שתופעה הנל חוזרת אודות עצמה בחזרה.

דוגמא נכונה למקום, שבו נתן לחזות בברור באפקט זה בוודאי, זוהי הוליווד. איזו עסק עושה מעט יותר ב”להראות לכולם” – אף לגבי מצג וגם במהלך החיים הפרטיים – ואיזו עסק לתפקד בטכניקה לקויה יותר? עסק יחד עם זאת, שמכרה את אותם האהבה בעבור תאווה, את אותן החוכמה בעד שנינות, ואת הפנימיות לצורך חיצוניות, הפעילה מנגנון של השמדה עצמית במשימה הינו. משפחות, חברים ובני משפחה ואמונות קמים ונופלים במהירות, נולדים שיש להן שקיעת השמש החמה ומתנדפים בשיתוף מחירה של השחר.

תרופה בדוקה בהשוואה ל “עין הרע”

והיה אם ישנה תרופה בהשוואה “עין הרע”? כן. מתקיימת תרופה בדוקה, שהיא הרבה יותר פשוטה מהפתרונות המהירים המוצגים ומשווקים בעזרת כיתות מפוקפקות. בני העם היהיודי עבודה את אותו חייו ומאז ומתמיד בצניעות ענקית ככל האפשר; הם אינם מעוניינים מיוהרה ומניקור ראיה, יחד עם הכרה במעלותיהם האמיתיות. הינם מקפידים לשמור הבדל מפאר ריקני ומתרועת חצוצרות – וזה מנקה כבמטה קסמים.

בהתאם התלמוד “אין הברכה שורה כי אם בסמוי מבין העין” – הברכה מתרחשת במה שמוסתר מעיני אחד. דוגמא למטרה זו אנו בפיטר פן משיגים, רק בשתי הפעמים אשר בהן נהנה משה רבנו את כל לוחות הברית. התלמוד מציין, שבפעם הראשונה איתן הוריד רק את הלוחות בקול רעש חלל גדול, והם הושמדו כשעם מדינתנו פעל לעגל הזהב. לעומת זאת, הלוחות השניים נתנו לכם למשה בשקט ובצנעה והם אלו ששרדו לנצח אותם.

להתנהגות צנועה יחד עם זאת כדאי מוקד – התורה, ש אליה כנראה מחזיקים אמונים מדי שוחרי הקבלה. הנביא מיכה אומר:“ומה ה’ מבקש ממך, אלא גם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת בשיתוף א-לוהיך.” (מיכה ו)


באופן מעשי כשהולכים ‘עם ה’, מחזיקים מאנשי מקצוע צדקה ושומרים על אודות הצדק – עליכם לרכוש זו בצניעות!

עצתי על כל זו אתם שבאמת מתעניינים ב להינצל כמו שלילית – חזרו לאופי חיי אדם חסר דאגות ואפילו לא ראוותני, סלקו את כל ההחצנה מחייכם והפסיקו להתמקד בעצמכם.

***


קישור על גבי קרוב:

“עין הרע”
מהי המשמעות היהודית מסוג מושג ה”עין הרע”?